NARRACJE #8 „Królestwo 60,8 m n.p.m.”


NARRACJE #8 - KRÓLESTWO (60,8 M N.P.M.)

 - na początek / for the beginning ( Ania Witkowska, Adam Witkowski)NARRACJE #8 - KRÓLESTWO (60,8 M N.P.M.)

 - Wolno nam kochać / We Are Allowed to Love (Martyna Jastrzębska)NARRACJE #8 - KRÓLESTWO (60,8 M N.P.M.)

 - Droga / Road (Marta Kawecka, Rafał Smoliński)NARRACJE #8 - KRÓLESTWO (60,8 M N.P.M.)

 - Nie-uczta / Not-Feast (Aleksandra Ciapka i Filip Ignatowicz)


NARRACJE #8 - KRÓLESTWO (60,8 M N.P.M.)

 - Nasze Królestwo jest stąd / Our Kingdom Is of This World


Paulucha. Obsługiwane przez usługę Blogger.