30 Day Photography Challenge

Day 22: Hands


Paulucha. Obsługiwane przez usługę Blogger.