30 Day Photography Challenge

Day 26: Close-up


Paulucha. Obsługiwane przez usługę Blogger.