Kiedy byłam wróżką...


Kazimierz Dolny 2008


Dziewczyna lubi się uczyć.

Angieslkiego z Pati, a szczególnie Phrasal verbsów:

- so yesterday i went out with czarny and i dropped out it and i didint relate to czarny.
-you carry on this relationship.
-ok, I'll carry on.

A chemii z Czarnym do sprawdzianu z alkenów i alkanów:

Który umie już- szypować i nazywac i przeprowadzać reakcje a przynajmniej z halogenami spalanie uwodornienie uwodnienie nitrowanie i sie zastanawia co jeszcze.

Magia nie zmienia zbytnio świata. Właściwie jeszcze bardziej go komplikuje.
Joanne Kathleen Rowling
Paulucha. Obsługiwane przez usługę Blogger.