Dziewczyna nie lubi wyjeżdżać na weekend.
Lubi miejsca do których zazwyczaj jeździ, ale nie lubi powrotów.
Kiedy wraca w niedziele wieczorem ma wrażenie, że nie było jej przynajmniej miesiąc, że ominęło ją coś ważnego.


Ich liebe Augustin, Augustin, Augustin...
Paulucha. Obsługiwane przez usługę Blogger.