"Jak się spotkali?
Przypadkiem, jak wszyscy."
Denis Diderot
Paulucha. Obsługiwane przez usługę Blogger.